Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Bộ Kit hiệu chuẩn dòng máy Sievers, Model 400, 500, 800 900, GE Healthcare (phân tích TOC), Hãng ERA, USA

Mã sản phẩm: TOC GE Healthcare

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: ERA, Mỹ

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • DANH SÁCH CÁC BỘ KIT HIỆU CHUẨN MÁY TOC, GE HEALTHCARE

  Catalog # Product Name Category
  19500 Sievers Model 800 Auto Sampler Calibration Set PRAQC
  19510 Sievers Model 800 Grab Sample Calibration Set PRAQC
  19515 Sievers Model 800/900 Linearity Set PRAQC
  19600 Sievers Model 900 Calibration & Verification Set 1 ppm PRAQC
  19601 Sievers 900 Single Point Verification Set PRAQC
  19610 Sievers Model 900 Calibration Kit PRAQC
  19611 Sievers® Model 900 Autoreagents Calibration Set PRAQC
  19614 Sievers 900 Autoreagents Verification Set PRAQC
  19615 Specificity Verification Set PRAQC
  19616 Sievers Model 900 Autoreagents Calibration & Verification Set PRAQC
  19617 Sievers® Model 900 Validation Set with Calibration and Verification PRAQC
  19618 M9 Multi-Point Calibration Kit PRAQC
  19620 Sievers Model 900 Calibration Kit 1 ppm PRAQC
  19621 Sievers 900 Single Point Verification Set - 1 mg/L PRAQC
  14101 Sievers 400 Calibration Set PRAQC
  13700 TOC Calibration Blank -- Sievers 400 PRAQC
  15100 500 Single-Point Calibration Set PRAQC
  15101 500 Single-Point Calibration/Verification Set PRAQC
  15103 500 Multi-Point Calibration/Verification Set PRAQC
  15104 500 Accuracy/Precision/Verification Set PRAQC
  15105 Sievers 500 RL System Suitability Set PRAQC
  15106 500 Linearity Set PRAQC
  15107 500 Single-Point Validation Set PRAQC
  15108 500 Multi-Point Validation Set PRAQC
  15109 500 Single-Point Calibration Set TOC Only PRAQC
  15110 500 Accuracy/Precision Verification Set TOC Only PRAQC
  15111 500 Single-Point Calib/Verif Set TOC Only PRAQC
  17999 USP System Suitability Set - Sievers 500RL - 40 mL PRAQC
  18000R Robustness Verification Set  -- 40 mL PRAQC
  18009 Standard Set for Simple TOC Precision & Accuracy PRAQC
  13800 0.250 mg/L C from NIST Sucrose -- Sievers 400 PRAQC
  13900 0.500 mg/L C from NIST Sucrose -- Sievers 400 PRAQC
  14000 0.750 mg/L C from NIST Sucrose -- Sievers 400 PRAQC
  14100 1.25 mg/L C from NIST Sucrose -- Sievers 400 PRAQC
  18300 USP System Suitability Set -- Sievers 400 30 mL PRAQC

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến