Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Chất bổ trợ nền (Matrix Modifiers) trong kỹ thuật phân tích bằng lò Graphite (GF-AAS), Hãng CPAchem, Bulgari

Mã sản phẩm: Matrix Modifiers for GF

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: CPAchem, Bulgari

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Matrix Modifiers for GF
         
  CODE DESCRIPTION VOL
  MM2323.10K.1N.L05 2 g/l Pd(NO3)2 (99.999%) + 10 g/l Mg(NO3)2 (99.999%) in 1% HNO3  50 ml
  MM2F6A.10K.W.L05 10 g/l Mg(NO3)2 (99.999%) in H2O 50 ml
  MM2F6A.20K.W.L05 20 g/l Mg(NO3)2 (99.999%) in H2O 50 ml
  MM4CF5.2K.1N.L05 2g/l Pd(NO3)2 (99.999%) in 1% HNO3;  50 ml
  MM4CF5.5K.1N.L05 5g/l Pd(NO3)2 (99.999%) in 1% HNO3  50 ml
  MM4CF5.10K.15N Palladium Matrix Modifier Pd - 10.0 +/- 0.2 g/l  in diluted HNO3 (~ 15 %) 50 ml
  MM909D.50K.W.L05 50 g/l NH4NO3 (99.999%) in H2O 50 ml
  MM9E04.10K.1N.L05 10 g/l Ni(NO3)2 (99.999%) in 1% HNO3 50 ml
  MMCFE0.100K.1N.L05 100 g/l NH4H2PO4 (99.999%) in 1% HNO3  50 ml
  MMCFE0.20K.1N.L05 20 g/l NH4H2PO4 (99.999%) in 1% HNO3  50 ml

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến