Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia
TÁC DỤNG CỦA BỘT NHÔM TRONG HỎA THUẬT

TÁC DỤNG CỦA BỘT NHÔM TRONG HỎA THUẬT

10/01/2017 17:52

Bột Al là một thành phần quan trọng của thuốc hỏa thuật, nó là một loại chất cháy vô cơ, khi cháy nó giải phóng ra năng lượng nhằm tạo ra các...&

PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI THUỐC HỎA THUẬT

PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI THUỐC HỎA THUẬT

11/01/2017 17:21

Có nhiều cách để phân loại thuốc hỏa thuật, có thể dựa vào công dụng chính của phương tiện hỏa thuật, hoặc dựa vào...

Tư vấn lắp đặt

CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ 2019 - MIỄN PHÍ MẪU PT

28/08/2019 23:11

Chương trình thử nghiệm thành thạo quốc tế do hãng ERA, Mỹ tổ chức định kỳ 1tháng/lần trên quy mô toàn cầu cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quan trắc

Hỗ trợ trực tuyến