Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Dung dịch chuẩn AAS (Các KIM LOẠI trong KCN hoặc Etanol (C2H5OH), Hãng CPAchem, Bulgari

Mã sản phẩm: STD-AAS

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: CPAchem, Bulgari

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Single-Element Standards in KCN

             
  CODE DESCRIPTION VOL MSR SHELF-LIFE PURPOSE
  691C.1K.04.L1 Copper Cu 1000mg/l  in KCN 0.4% for AAS 100 ml 24 Single-Element Standards in KCN
  691C.1K.04.L5 Copper Cu 1000mg/l  in KCN 0.4% for AAS 500 ml 24 Single-Element Standards in KCN
  A965.1K.04.L1 Gold Au - 1 g/l  in KCN 0.4% for AAS 100 ml 24 Single-Element Standards in KCN
  A965.1K.04.L5 Gold Au - 1 g/l  in KCN 0.4% for AAS 500 ml 24 Single-Element Standards in KCN
             
             

  Single-element Standard in alcohol

             
  CODE DESCRIPTION VOL MSR SHELF-LIFE PURPOSE
  A009.2C12EL.L1 Calcium Ca - 1 g/l in HCl 2%; C2H5OH 12%;  100 ml 24 Single-element Standard in alcohol
  A009.2C12EL.L5 Calcium Ca - 1 g/l in HCl 2%; C2H5OH 12%;  500 ml 24 Single-element Standard in alcohol
  A015.2C12EL.L1 Copper Cu - 1g/l in HCl 2%; C2H5OH 12%;  100 ml 24 Single-element Standard in alcohol
  A015.2C12EL.L5 Copper Cu - 1g/l in HCl 2%; C2H5OH 12%;  500 ml 24 Single-element Standard in alcohol
  A019.2C12EL.L1 Iron Fe - 1 g/l in HCl 2%; C2H5OH 12%;  100 ml 24 Single-element Standard in alcohol
  A019.2C12EL.L5 Iron Fe - 1 g/l in HCl 2%; C2H5OH 12%;  500 ml 24 Single-element Standard in alcohol
  A028.2C12EL.L1 Potassium K - 1g/l in HCl 2%; C2H5OH 12%;  100 ml 24 Single-element Standard in alcohol
  A028.2C12EL.L5 Potassium K - 1g/l in HCl 2%; C2H5OH 12%;  500 ml 24 Single-element Standard in alcohol
  A035.2C12EL.L1 Sodium Na - 1g/l in 2% HCl; 12% C2H5OH 100 ml 24 Single-element Standard in alcohol
  A035.2C12EL.L5 Sodium Na - 1g/l in 2% HCl; 12% C2H5OH 500 ml 24 Single-element Standard in alcohol
  A069.2C12EL.L1 Zinc Zn - 1g/l in HCl 2%; C2H5OH 12%;  100 ml 24 Single-element Standard in alcohol
  A069.2C12EL.L5 Zinc Zn - 1g/l in HCl 2%; C2H5OH 12%;  500 ml 24 Single-element Standard in alcohol

   

Sản phẩm cùng loại

Dioxin/Furan Immunoassay Kit - accepted by the US EPA, Method EPA 4025

Dioxin/Furan Immunoassay Kit - accepted by the US EPA, Method EPA 4025

Mã sản phẩm: Cape Technologies, USA

Trạng thái:

Hỗ trợ trực tuyến