Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Dung dịch chuẩn IC 100 mg/L 6 thành phần Fluorides (F-); Chlorides (Cl-); Bromides (Br-); Nitrates (NO3-); Phosphates (PO43-); Sulphates (SO42-), ISO 17034, 17025

Mã sản phẩm: E3A7.K1.W.L1

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: CPAChem, Bungari

Giá bán: Liên hệ

Standard Solution 6 components; 100mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Bromides (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-) in Water

  • Chi tiết sản phẩm
  • Ứng dụng
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Dung dịch chuẩn Mix cho SẮC KÝ ION (IC), Hãng CPAchem, Bulgari

Dung dịch chuẩn Mix cho SẮC KÝ ION (IC), Hãng CPAchem, Bulgari

Mã sản phẩm: CPAchem, Bulgari

Trạng thái:

Hỗ trợ trực tuyến