Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia
picric acid

PICRIC ACID AR - Chai 500g

Xuất xứ: Alpha Chemika - Ấn Độ

Nhôm oxit có hoạt tính axit

Nhôm oxit có hoạt tính axit

Xuất xứ: Lobachemie - Ấn Độ

Cuvette thạch anh 10, 50, 100mm

Cuvette thạch anh 10, 50, 100mm

Xuất xứ: Labomed, USA

Impinger 25ml có đầu tán khí

Impinger 25ml có đầu tán khí

Xuất xứ: DURAN - Đức

6-BENZYLAMINO PURINE

6-BENZYLAMINO PURINE

Xuất xứ: BIOBASIC - Canada

INDOLE-3 BUTYRIC ACID

INDOLE-3 BUTYRIC ACID

Xuất xứ: BIOBASIC - Canada

3-INDOLE ACETIC ACID

3-INDOLE ACETIC ACID

Xuất xứ: BIOBASIC - Canada

KINETIN

KINETIN

Xuất xứ: BIOBASIC - Canada

Hỗ trợ trực tuyến