Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Nước Siêu Sạch/Matrix/ Blank cho AAS & ICP, IC, GC

Mã sản phẩm: DI-MATRIX

Trạng thái: Hết hàng

Xuất xứ: CPAchem, Bungari

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Water / Blank 
             
             
  CODE DESCRIPTION VOL MSR SHELF-LIFE PURPOSE
  CIW.1L Water for Ion Chromatography 1000 ml 24 Water / Blank
  DI01.1L High purity deionised water 1000 ml 12 Water / Blank
  DI01.L1 High purity deionised water 100 ml 12 Water / Blank
  DI01.L5 High purity deionised water 500 ml 12 Water / Blank
             
             
  Blanks and dilution matrix
             
  CODE DESCRIPTION VOL MSR SHELF-LIFE PURPOSE
  MS6469.0.05N.1L Blank- Nitric Acid 0.5%;  1000 ml 12 Blanks and dilution matrix
  MS6469.0.05N.L5 Blank- Nitric Acid 0.5%;  500 ml 12 Blanks and dilution matrix
  MS6469.0.5N.1L Blank- Nitric Acid 5% 1000 ml 12 Blanks and dilution matrix
  MS6469.0.5N.L5 Blank- Nitric Acid 5% 500 ml 12 Blanks and dilution matrix
  MS6469.0.W.1L High - purity Water for ICP-MS 1000 ml 12 Blanks and dilution matrix
  MS6469.0.W.L5 High - purity Water for ICP-MS 500 ml 12 Blanks and dilution matrix
  AW.5CP.L5 Water 5% HCl for AAS and UV-VIS 500 ml 12 Blanks and dilution matrix
  AW.5CP.1L Water 5% HCl for AAS and UV-VIS 1000 ml 12 Blanks and dilution matrix
  AW.5CP.L1 Water 5% HCl for AAS and UV-VIS 100 ml 12 Blanks and dilution matrix
  AW.5NP.L5 Water 5% HNO3 for AAS and UV-VIS 500 ml 12 Blanks and dilution matrix
  AW.5NP.1L Water 5% HNO3 for AAS and UV-VIS 1000 ml 12 Blanks and dilution matrix
  AW.5NP.L1 Water 5% HNO3 for AAS and UV-VIS 100 ml 12 Blanks and dilution matrix

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến