Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Phương pháp lấy mẫu đẳng động lực (Isokinetic)

Thuật ngữ “Isokinetic” là gì?

“ISO = SAME” + “KINETIC = MOVEMENT”

Lấy mẫu đẳng động lực (isokinetic) là quá trình lấy mẫu sao cho vận tốc hút tại đầu lấy mẫu (Vn) bằng vận tốc dòng khí (Vs) trong điều kiện không bị xáo trộn (Vn = Vs )

Đối tượng: phương pháp áp dụng cho các đối tượng ở pha rắn và pha khí (dạng hơi) như bụi, kim loại, dioxin/furan và các khí khác.

 

 

TH1. Lấy mẫu isokinetic (Vn = Vs) => Lượng bụi thu được tương đương bụi trong dòng khí => Điều này tăng độ chính xác và độ tin cậy của kết quả.

 

 

 

TH2. Lấy mẫu không theo phương pháp isokinetic (Vn>Vs) - Trường hợp vận tốc đầu lấy mẫu lớn hơn vận tốc dòng khí  Lượng bụi thu được lớn hơn bụi trong dòng khí

 

 

TH3. Lấy mẫu không theo phương pháp isokinetic (Vn < Vs) - Trường hợp vận tốc đầu lấy mẫu nhỏ hơn vận tốc dòng khí  Lượng bụi thu được nhỏ hơn bụi trong dòng khí.

 

 

 

Ưu điểm của phương pháp

Độ chính xác

- Là phương pháp lấy mẫu có độ chính xác cao, số liệu quan trắc có độ tin cậy cao.

- Trong suốt quá trình lấy mẫu có thể kiểm soát được các điều kiện lấy mẫu.

Tính đại diện: Phương pháp này yêu cầu các điều kiện như:

- Chọn vị trí lấy mẫu có tính đại diện.

- Điều kiện vận hành đã ít nhất 80% công suất vận hành tối đa.

- Thời gian lấy mẫu đã đủ dài để có dữ liệu đại diện

Kiểm soát được kết quả đo so với kết quả thực

Phương pháp lấy mẫu này sẽ kiểm soát hoặc chuyển đổi kết quả đo về giá trị thực tế của các chất có trong khí thải do việc pha loãng khí thải thường ít được kiểm soát dẫn đến nồng độ, hàm lượng các chất trong khí thải đo được thấp hơn với thực tế.

Tính toán tổng lượng phát thải

Đo đạc giá trị vận tốc, tính toán lưu lượng phát thải (m3 /h) được xét đến, hỗ trợ cho tính toán kiểm kê phát thải, tính tổng tại lượng ô nhiễm không khí.

Các lưu ý trong lấy mẫu bằng phương pháp đẳng động lực

Vị trí lấy mẫu

Vị trí phải có tính đại diện, đảm bảo điều kiện không có chảy xoáy

Phải có lỗ lấy mẫu đảm bảo kỹ thuật tại vị trí được chọn

 

 

Yêu cầu công suất, thiết bị và sàn thao tác

Trong suốt quá trình lấy mẫu phải đảm bảo công suất nhà máy hoạt động ổn định và đạt tối đa.

Thiết bị lấy mẫu nặng nên phải có sản thao tâc chuẩn.

 

 

An toàn lao động

Lấy mẫu ống khói thông thường được tiến hành trong điều kiện khó khăn

- Quá cao, cần giàn giáo, sàn thao tác,

- Quá nóng,

- Khí độc rò rỉ,

- Quá lạnh,

- Mưa, gió.

Trình độ cán bộ

Cán bộ thông thạo về thiết bị, về phương pháp quan trắc

Có kinh nghiệm xử lý tình huống

Hiểu biết về từng loại nguồn thải để có cách xử lý/đọc số liệu phù hợp

Thiết bị lấy mẫu theo phương pháp isokinetic

 

 

Nếu Quý khách đang quan tâm đến thiết bị lấy mẫu như trên, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn?

Hành động vì sự thành công của bạn!

AlphaCOACH Tean

Tin tức liên quan

TÁC DỤNG CỦA BỘT NHÔM TRONG HỎA THUẬT

TÁC DỤNG CỦA BỘT NHÔM TRONG HỎA THUẬT

10/01/2017 17:52

Bột Al là một thành phần quan trọng của thuốc hỏa thuật, nó là một loại chất cháy vô cơ, khi cháy nó giải phóng ra năng lượng nhằm tạo ra các...&

PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI THUỐC HỎA THUẬT

PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI THUỐC HỎA THUẬT

11/01/2017 17:21

Có nhiều cách để phân loại thuốc hỏa thuật, có thể dựa vào công dụng chính của phương tiện hỏa thuật, hoặc dựa vào...

Tư vấn lắp đặt

CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ 2019 - MIỄN PHÍ MẪU PT

28/08/2019 23:11

Chương trình thử nghiệm thành thạo quốc tế do hãng ERA, Mỹ tổ chức định kỳ 1tháng/lần trên quy mô toàn cầu cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quan trắc

Hỗ trợ trực tuyến