Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia
Máy đồng hóa siêu âm VCX 130 Sonics

Máy đồng hóa siêu âm VCX 130 Sonics

Xuất xứ: Hãng Sonics, USA

Máy khuấy siêu âm VC 750

Máy khuấy siêu âm VC 750

Xuất xứ: Hãng Sonics, USA

Máy khuấy siêu âm VCX500

Máy khuấy siêu âm VCX500

Xuất xứ: Hãng Sonics, USA

LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU WX-6000, 6 VỊ TRÍ

LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU WX-6000, 6 VỊ TRÍ

Xuất xứ: Preekem Scientific Instruments

Hỗ trợ trực tuyến