Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Tin tức liên quan

Biosynth Carbosynth, UK

Biosynth Carbosynth, UK

16/03/2022 09:38

The Carbohydrate and Nucleoside Experts - Milligrams to Metric Tons, Catalogue Products and CDMO Services,

WELLINGTON LABORATORIES INC

WELLINGTON LABORATORIES INC

24/12/2021 10:15

WELLINGTON  là nhà sản xuất các chất chuẩn môi trường nhóm PCDDs/PCDFs and PCBs.. từ những năm 1980.

PhytoLab GmbH & Co. KG - Nhà Sản xuất Chuẩn Dược của Đức

PhytoLab GmbH & Co. KG - Nhà Sản xuất Chuẩn Dược của Đức

15/12/2021 22:26

ISO 17025-accredited, and GMP-certified lab

InterCinD - Global PT (Enviro_Industry_Food/Fed)

InterCinD - Global PT (Enviro_Industry_Food/Fed)

13/07/2021 15:58

InterCinD - Thử nghiệm thành thạo quốc tế xác định các hợp chất CDD/F, PAH, METALS, PBDE, PCB-DL, PCB-NDL, PCB-ICES6 trong các lĩnh vực Môi Trường, Công nghiệp & Thực phẩm.

ARCONIC - CRM (Spark-AES, XRF, LIBS, ICP, ICP-MS, and inert gas fusion)

ARCONIC - CRM (Spark-AES, XRF, LIBS, ICP, ICP-MS, and inert gas fusion)

24/06/2021 08:42

ARCONIC là nhà sản xuất các loại mẫu chuẩn cho các dòng máy Spark-AES, XRF, LIBS, ICP, ICP-MS, and inert gas fusion...

Alpha Resources

Alpha Resources

22/08/2021 19:33

Alpha Resources® thành lập năm 1978 có trụ sở tại Michigan Mỹ là là sản xuất mẫu CRM..

Labmix24, Đức (CRM - Standards)

Labmix24, Đức (CRM - Standards)

14/05/2021 16:33

Labmix24, Đức là nhà sản xuất và phân phối các loại chất chuẩn, Mẫu chuẩn các lĩnh vực thử nghiệm...

THIẾT BỊ KHOA HỌC

THIẾT BỊ KHOA HỌC

29/03/2020 12:05

ACTS hiện là đại diện phân phối của các hãng thiết bị như: Staplex, YSI, PG, Labtech..

Hellma (Certified UV/Vis - CRM)

Hellma (Certified UV/Vis - CRM)

26/03/2020 23:09

Hellma là hãng sản xuất các vật liệu chuẩn & Cuvet các loại cho máy UV-VIS các hãng.    

NSI (PT-CRM-STD)

NSI (PT-CRM-STD)

26/03/2020 22:52

NSI Lab Solutions là hãng sản xuất/cung cấp các chương trình PT, mẫu CRM, chất chuẩn lĩnh vực môi trường, thực phẩm, dược.

Hỗ trợ trực tuyến