Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia
DANH SÁCH HÓA CHẤT HIẾM LOBA CHEMIE CÓ SẴN

DANH SÁCH HÓA CHẤT HIẾM LOBA CHEMIE CÓ SẴN

Xuất xứ: Loba Chemie, Ấn độ

DANH SÁCH 48 HÓA CHẤT HIẾM ALPHA CHEMIKA CÓ SẴN

DANH SÁCH 48 HÓA CHẤT HIẾM ALPHA CHEMIKA CÓ SẴN

Xuất xứ: Alpha Chemika, Ân Độ

picric acid

PICRIC ACID tinh thể bảo quản trong nước - Chai 100g

Xuất xứ: Alpha Chemika - Ấn Độ

picric acid

PICRIC ACID AR - Chai 500g

Xuất xứ: Alpha Chemika - Ấn Độ

Nhôm oxit có hoạt tính axit

Nhôm oxit có hoạt tính axit

Xuất xứ: Lobachemie - Ấn Độ

BARBITURIC ACID AR 99.5%

BARBITURIC ACID AR 99.5%

Xuất xứ: india

Hỗ trợ trực tuyến