Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

 

                                               BẠN CẦN TƯ VẤN, HỖ TRỢ LIÊN HỆ NGAY VỚI ACTS

                                               Hotline: 0936 394 683

 
DỰ ÁN - TƯ VẤN THÀNH LẬP PTN
TRẦN TRUNG HIẾU
Phone: 0983 815 083 
Email: hieutt@alphacoach.asia
 
 
HÓA CHẤT & THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
PHẠM VĂN HẠNH
Phone: 0916 620 020
Email: hanhpv@alphacoach.asia
 
 
 
MẪU CRM & CÁC CHƯƠNG TRÌNH PT ERA & NSI & InterCinD
Mr.TRẦN HOÀN
Phone: 0979 815 225
Email: pt@alphacoach.asia
 
 
QUAN TRẮC & PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
Ms. BÙI AN 
Phome: 0975 654 297
Email: offer@alphacoach.asia
 
Mr.NGUYỄN LINH (Hãng IV & NSI)
Phome: 0962 678 082 
Email: qclab@alphacoach.asia
 
 
Ms.THU (Chất chuẩn mảng FOOD & PHARMA)
Phone: 038 985 5159
Email: sale@alphacoach.asia
 
 
HÓA CHẤT & DỤNG CỤ TIÊU HAO
Ms. THẢO 
Phome: 0368 565 733
Email: labqc@alphacoach.asia
THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM
Mr.HOÀNG LÂM
Phone: 0975 478 583
Email: acts@alphacoach.asia
 

Hỗ trợ trực tuyến