Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Thông tin chung:

 

We are a young and dynamic company. Our team consists of highly motivated employees from whom everybody disposes of many years' experience in dealing and distribution of reference materials. Together we have more than 40-years experience in the area of chemical reference materials. We put this experience with pleasure in the service of our customers. Our goal is to offer the best service to our customers.

You can contact us with pleasure by telephone at the phone number
+49 (0)2852 96064-00 or by using the contact form.
 
We look forward hearing from you.
Your Labmix24 team

Tin tức liên quan

Alpha Resources

Alpha Resources

01/12/2020 15:24

Alpha Resources® thành lập năm 1978 có trụ sở tại Michigan Mỹ là là sản xuất mẫu CRM..

THIẾT BỊ KHOA HỌC

THIẾT BỊ KHOA HỌC

29/03/2020 12:05

ACTS hiện là đại diện phân phối của các hãng thiết bị như: Staplex, YSI, PG, Labtech..

Hellma (Certified UV/Vis - CRM)

Hellma (Certified UV/Vis - CRM)

26/03/2020 23:09

Hellma là hãng sản xuất các vật liệu chuẩn & Cuvet các loại cho máy UV-VIS các hãng.    

NSI (PT-CRM-STD)

NSI (PT-CRM-STD)

26/03/2020 22:52

NSI Lab Solutions là hãng sản xuất/cung cấp các chương trình PT, mẫu CRM, chất chuẩn lĩnh vực môi trường, thực phẩm, dược.

NRC-ID.2500012326

NRC-ID.2500012326

02/04/2020 11:28

The National Research Council of Canada's (NRC) là tổ chức chuyên sản xuất các loại mẫu chuẩn được chứng nhận (CRM) các lĩnh vực.

ERA.ID.O638403

ERA.ID.O638403

02/04/2020 11:32

ERA là hãng sản xuất/tổ chức các chương trình PT Quốc Tế, Mẫu CRM và các loại Dung Dịch Chuẩn được chứng nhận.

CPAChem.ID.ALP

CPAChem.ID.ALP

02/04/2020 11:54

CPAChem là hãng sản xuất các loại chất chuẩn Vô cơ, Hữu cơ, Dược... cho Lab theo tiêu chuẩn ISO 17034 & ISO 17025

CIL ID.X02734

CIL ID.X02734

02/04/2020 11:30

CIL là hãng chuyên sản xuất các loại chất chuẩn DIOXIN/FURAN trong quan trắc & phân tích môi trường.

Tư vấn lắp đặt

NIST (SRM #)

26/03/2020 22:07

NIST-Viện Tiêu chuẩn và Kĩ thuật Quốc gia USA cung cấp hơn 1300 chất chuẩn SRM # (Standard Reference Materials).

Hỗ trợ trực tuyến