Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia
Bếp gia nhiệt thông minh

Bếp gia nhiệt thông minh

Xuất xứ: Trung Quốc

Thiết bị gia nhiệt ống mẫu có điều khiển

Thiết bị gia nhiệt ống mẫu có điều khiển

Xuất xứ: Hãng sản xuất: PreeKem Scientific Instruments

Hỗ trợ trực tuyến