Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia
Lò nung 1200oC, L 1/12/R7, Nabertherm, Đức

Lò nung 1200oC, L 1/12/R7, Nabertherm, Đức

Xuất xứ: Naberthem, Đức

Máy cất nước hai lần Livam BE-2

Máy cất nước hai lần Livam BE-2

Xuất xứ: Hãng LIVAM - ĐỨC/NGA

Máy cất nước hai lần Livam BE-12

Máy cất nước hai lần Livam BE-12

Xuất xứ: Hãng LIVAM - ĐỨC/NGA

Máy cất nước hai lần Livam BE-8

Máy cất nước hai lần Livam BE-8

Xuất xứ: Hãng LIVAM - ĐỨC/NGA

Máy cất nước hai lần Livam BE-4

Máy cất nước hai lần Livam BE-4

Xuất xứ: Hãng LIVAM - ĐỨC/NGA

Bếp gia nhiệt thông minh

Bếp gia nhiệt thông minh

Xuất xứ: Trung Quốc

Thiết bị gia nhiệt ống mẫu có điều khiển

Thiết bị gia nhiệt ống mẫu có điều khiển

Xuất xứ: Hãng sản xuất: PreeKem Scientific Instruments

Hỗ trợ trực tuyến