Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Chất chuẩn Citric acid [CAS: 77-92-9], CPAchem

Mã sản phẩm: SB1298.100

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: CPAChem- Bungari

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Chất chuẩn Citric acid [CAS: 77-92-9]

  Xuất xứ: CPAchem - Bulgaria

  Mã hàng: SB1298.100

  Đóng gói: 100mg

  Link: https://www.cpachem.com/shop/a/70957/sb1298.100

Sản phẩm cùng loại

Chất chuẩn D(+)-Saccharose [CAS:57-50-1], CPAchem

Chất chuẩn D(+)-Saccharose [CAS:57-50-1], CPAchem

Mã sản phẩm: CPAChem- Bungari

Trạng thái:

Chất chuẩn Dimethyl sulfate [CAS:77-78-1], CPAchem

Chất chuẩn Dimethyl sulfate [CAS:77-78-1], CPAchem

Mã sản phẩm: CPAchem - Bulgaria

Trạng thái:

Chất chuẩn Tylosin tartrate [CAS:74610-55-2], CPAchem

Chất chuẩn Tylosin tartrate [CAS:74610-55-2], CPAchem

Mã sản phẩm: CPAChem- Bungari

Trạng thái:

Chất chuẩn Ethoxyquin [CAS:91-53-2], CPAchem

Chất chuẩn Ethoxyquin [CAS:91-53-2], CPAchem

Mã sản phẩm: CPAChem- Bungari

Trạng thái:

Hỗ trợ trực tuyến