Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

***ALPHA COACH***

SỨ MỆNH

"Cung cấp những hiểu biết và giải pháp đáng tin cậy giúp cho cuộc sống trở nên sạch hơn, khoẻ mạnh hơn, và an toàn hơn”.

TẦM NHÌN

"Trở thành biểu tượng niền tin hàng đầu Việt Nam về hoá chất và thiết bị phục vụ công tác R&D, Kiểm nghiệm vì con người".

BỘ GEN ALPHA (Giá trị cốt lõi)

1. Phục vụ khách hàng vượt sự mong đợi

2. Uy tín

3. Đoàn kết/yêu thương

4. Chịu trách nhiệm 100%

5. Lập kế hoạch làm việc mỗi ngày

6. Chủ động trong mọi việc

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:

 

Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo chất lượng, phù hợp với các QCVN hiện hành với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định.

The ALPHA COACH Team

Hỗ trợ trực tuyến