Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia
Thiết bị phá mẫu vi sóng WX-8000

Thiết bị phá mẫu vi sóng WX-8000

Xuất xứ: Hãng sản xuất: PreeKem Scientific Instruments

Thiết bị  phá mẫu vi sóng TOPEX+

Thiết bị phá mẫu vi sóng TOPEX+

Xuất xứ: Hãng sản xuất: PreeKem Scientific Instruments

LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU WX-6000, 6 VỊ TRÍ

LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU WX-6000, 6 VỊ TRÍ

Xuất xứ: Preekem Scientific Instruments

Hỗ trợ trực tuyến