Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Thông tin chung:

CIL (Cambridge Isotope Laboratories, Inc.) là hãng chuyên sản xuất các loại chất chuẩn DIOXIN/FURAN trong quan trắc & phân tích môi trường.

Direct: 1-978-749-8000 ext.1940 • Fax: 1-978-749-2768
Email: NCURTIS@ISOTOPE.COM 
3 Highwood Drive, TEWKSBURY, MA 01876, USA

===

Các chất chuẩn lĩnh vực phân tích môi trường xem tạihttps://shop.isotope.com/category.aspx?id=10032636

Các chất chuẩn lĩnh vực Sinh Hóa xem tạihttps://shop.isotope.com/category.aspx?id=10033121

Các chất chuẩn lĩnh vực Phổ NMR - Nuclear Magnetic Resonance xem tạihttps://shop.isotope.com/category.aspx?id=10032183

Các chất chuẩn lĩnh vực Phổ khối xem tại: https://shop.isotope.com/category.aspx?id=10032184

Các chất chuẩn lĩnh vực Y học hạt nhân [Nuclear Medicine]https://shop.isotope.com/category.aspx?id=10032391

Các chất chuẩn lĩnh vực lâm sàng [Clinical] xem tại: https://shop.isotope.com/category.aspx?id=10032602

Tin tức liên quan

Alpha Resources

Alpha Resources

01/12/2020 15:24

Alpha Resources® thành lập năm 1978 có trụ sở tại Michigan Mỹ là là sản xuất mẫu CRM..

Labmix24,

Labmix24,

04/11/2020 20:34

Labmix24, Đức là nhà sản xuất và phân phối các loại chất chuẩn, Mẫu chuẩn các lĩnh vực thử nghiệm...

THIẾT BỊ KHOA HỌC

THIẾT BỊ KHOA HỌC

29/03/2020 12:05

ACTS hiện là đại diện phân phối của các hãng thiết bị như: Staplex, YSI, PG, Labtech..

Hellma (Certified UV/Vis - CRM)

Hellma (Certified UV/Vis - CRM)

26/03/2020 23:09

Hellma là hãng sản xuất các vật liệu chuẩn & Cuvet các loại cho máy UV-VIS các hãng.    

NSI (PT-CRM-STD)

NSI (PT-CRM-STD)

26/03/2020 22:52

NSI Lab Solutions là hãng sản xuất/cung cấp các chương trình PT, mẫu CRM, chất chuẩn lĩnh vực môi trường, thực phẩm, dược.

NRC-ID.2500012326

NRC-ID.2500012326

02/04/2020 11:28

The National Research Council of Canada's (NRC) là tổ chức chuyên sản xuất các loại mẫu chuẩn được chứng nhận (CRM) các lĩnh vực.

ERA.ID.O638403

ERA.ID.O638403

02/04/2020 11:32

ERA là hãng sản xuất/tổ chức các chương trình PT Quốc Tế, Mẫu CRM và các loại Dung Dịch Chuẩn được chứng nhận.

CPAChem.ID.ALP

CPAChem.ID.ALP

02/04/2020 11:54

CPAChem là hãng sản xuất các loại chất chuẩn Vô cơ, Hữu cơ, Dược... cho Lab theo tiêu chuẩn ISO 17034 & ISO 17025

Tư vấn lắp đặt

NIST (SRM #)

26/03/2020 22:07

NIST-Viện Tiêu chuẩn và Kĩ thuật Quốc gia USA cung cấp hơn 1300 chất chuẩn SRM # (Standard Reference Materials).

Hỗ trợ trực tuyến