Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Dung dịch chuẩn Trifluralin [CAS:1582-09-8] 100 ug/ml trong Methanol, CPAchem

Mã sản phẩm: P856680

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: CPAChem- Bungari

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Dung dịch chuẩn Trifluralin [CAS:1582-09-8] 100 ug/ml trong Methanol

  Trifluralin [CAS:1582-09-8] 100 ug/ml in Methanol

  Xuất xứ: CPAchem - Bulgaria

  Mã hàng: P856680

  Đóng gói: 1mL

  Link: https://www.cpachem.com/shop/a/62410/p856680 

Sản phẩm cùng loại

Dung dịch chuẩn Heptachlor [CAS:76-44-8] 10 ug/ml trong Cyclohexane, CPAchem

Dung dịch chuẩn Heptachlor [CAS:76-44-8] 10 ug/ml trong Cyclohexane, CPAchem

Mã sản phẩm: CPAchem - Bulgaria

Trạng thái:

Dung dịch chuẩn Ethion [CAS:563-12-2] 10 ug/ml trong Cyclohexane, CPAchem

Dung dịch chuẩn Ethion [CAS:563-12-2] 10 ug/ml trong Cyclohexane, CPAchem

Mã sản phẩm: CPAchem - Bulgaria

Trạng thái:

Chất chuẩn Pyridine [CAS:110-86-1], CPAchem

Chất chuẩn Pyridine [CAS:110-86-1], CPAchem

Mã sản phẩm: CPAchem - EU

Trạng thái:

Primary standard - Potassium Bromate

Primary standard - Potassium Bromate

Mã sản phẩm: CPAChem- Bungari

Trạng thái:

Dung dịch chuẩn (CRM) TDS 100000 mg/L, Hãng CPAChem, EU

Dung dịch chuẩn (CRM) TDS 100000 mg/L, Hãng CPAChem, EU

Mã sản phẩm: CPAChem- Bungari

Trạng thái:

Dung dịch chuẩn Endrin [CAS:72-20-8] 10 ug/ml trong Cyclohexane, CPAchem

Dung dịch chuẩn Endrin [CAS:72-20-8] 10 ug/ml trong Cyclohexane, CPAchem

Mã sản phẩm: CPAchem - Bulgaria

Trạng thái:

Hỗ trợ trực tuyến