Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Các THUỐC THỬ theo DƯỢC ĐIỂN Châu Âu (Ph Eur - Part 2)

Mã sản phẩm: EU Pharmacopoeia

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: CPAChem, Bungari

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • DANH SÁCH CÁC THUỐC THỬ THEO DƯỢC ĐIỂN CHÂU ÂU

  Reagents        
  Ref. Number Description Volume msr Shelf-life
  1000401 Acetic acid 30% 1000 ml 24
  1000402 Acetic acid, dilute 1000 ml 24
  1000403 Acetic acid, dilute R1 1000 ml 24
  1000501 Acetic anhydride solution R1 1000 ml 12
  1000901 Acetylacetone reagent R1 100 ml 12
  1000902 Acetylacetone reagent R2 100 ml 12
  1001401 Acid blue 92 solution 100 ml 12
  1134201 Acid blue 93 solution 100 ml 12
  1001501 30 per cent acrylamide/bisacrylamide (29:1) solution 100 ml 12
  1001502 30 per cent acrylamide/bisacrylamide (36.5:1) solution 100 ml 12
  1002501 Alcohol, aldehyde - free 1000 ml 12
  1123100 Aldrin [CAS:309-00-2]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1002601 Alizarin S solution 100 ml 12
  1002702 Aluminium chloride reagent 1000 ml 12
  1002701 Aluminium chloride solution 100 ml 12
  1003101 Amido black 10B solution 100 ml 12
  1003301 4-Aminobenzoic Acid Solution - Solution A 100 ml 12
  1003701 Aminohippuric acid reagent 100 ml 12
  1003901 Aminomethylalizarindiacetic Acid Reagent (Sol A+B+C) 50+50+100 ml 3
  1003902 Aminomethylalizarindiacetic Acid Solution 1000 ml 3
  1004601 Aminopyrazolone solution 100 ml 12
  1004701 Ammonia 1000 ml 12
  1004702 Ammonia, dilute R1 1000 ml 12
  1004703 Ammonia, dilute R2 1000 ml 12
  1004704 Ammonia, dilute R3 1000 ml 12
  1004706 Ammonia, dilute R4 1000 ml 12
  1004705 Ammonia, lead-free 1000 ml 12
  1005201 Ammonium carbonate solution 1000 ml 24
  1005202 Ammonium carbonate solution R1 100 ml 12
  1005301 Ammonium chloride solution 1000 ml 24
  1005702 Ammonium molybdate solution 1000 ml 12
  1005703 Ammonium molybdate solution R2 1000 ml 12
  1005704 Ammonium molybdate solution R3 (I+II) 200+800 ml 12
  1005709 Ammonium molybdate Solution R6 100 ml 12
  1005801 Ammonium nitrate R1 100 g 24
  1005901 Ammonium oxalate solution 1000 ml 24
  1006701 Ammonium Thiocyanate 1000 ml 24
  1006801 Ammonium vanadate solution 100 ml 12
  1007301 Anisaldehyde solution 100 ml 12
  1007302 Anisaldehyde solution R1 100 ml 12
  1007701 Antimony trichloride solution 100 ml 12
  1007702 Antimony Trichloride Solution R1 (Solution A) 100 ml 6
  1008301 Arsenite solution (acc. to old Ph Eur) 100 ml 12
  1008401 Ascorbic acid solution 100 ml 12
  1008701 Azomethine H solution 100 ml 12
  1009301 Barium chloride solution R1 1000 ml 24
  1009302 Barium chloride solution R2 1000 ml 24
  1009401 Barium hydroxide solution 1000 ml 24
  1103801 Bisbenzimide stock solution 100 ml 12
  1011502 Bismuth subnitrate solution 500 ml 24
  1011601 Biuret reagent 1000 ml 12
  1122400 Blocking Solution 1000 ml 24
  1033601 Borate solution 1000 ml 24
  1011801 Boric acid solution, saturated, cold 100 ml 12
  1012401 Bromine solution 100 ml 12
  1012402 Bromine water 100 ml 3
  1012602 Bromocresol green- methyl red solution 100 ml 12
  1012601 Bromocresol green solution 100 ml 24
  1012701 Bromocresol purple solution 100 ml 24
  1012801 Bromophenol blue solution 100 ml 24
  1012802 Bromophenol blue solution R1 100 ml 24
  1012803 Bromophenol blue solution R2 100 ml 24
  1012901 Bromothymol blue solution R1 100 ml 24
  1012902 Bromothymol blue solution R2 100 ml 24
  1012903 Bromothymol blue solution R3 100 ml 24
  1012904 Bromothymol blue solution R4 100 ml 24
  1013000 BRP indicator solution 100 ml 12
  1014601 Calcium chloride solution 1000 ml 24
  1014602 Calcium chloride solution 0.01M 1000 ml 24
  1014604 Calcium chloride solution 0.025M 1000 ml 24
  1014603 Calcium chloride solution 0.02M 1000 ml 24
  1015201 Calcium Sulfate solution 100 ml 12
  1015301 Calconecarboxylic acid triturate 50 g 12
  1017901 Chloral hydrate solution 100 ml 12
  1124100 Chlordane (technical) [CAS:57-74-9]  10 ug/ml  in Iso-octane  10 ml 24
  1124200 Chlorfenvinphos [CAS:470-90-6]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1097501 2-Chloroethanol solution 50 ml 12
  1018601 Chloroform, acidified 100 ml 12
  1020201 Chromotrope IIB Solution 100 ml 12
  1020302 Chromotropic Acid-Sulphuric Acid Solution 100 ml 6
  1022002 Congo red paper 1 pack of 50 12
  1022001 Congo red solution 100 ml 24
  1012201 Coomassie Staining Solution 100 ml 12
  1173000 Coomassie Staining Solution R1 100 ml 12
  1022300 Copper edetate solution 1000 ml 12
  1022501 Copper sulfate solution 1000 ml 24
  1022600 Copper tetrammine, ammoniacal solution of 100 ml 12
  1022801 Cresol red solution 100 ml 24
  1121701 m-Cresol purple solution 100 ml 12
  1022901 Crystal violet solution 100 ml 12
  1023100 Cupri-citric solution 1000 ml 12
  1023200 Cupri-citric solution R1 1000 ml 12
  1023300 Cupri-tartaric solution (I+II) 500+500 ml 12
  1023304 Cupri-tartaric solution R4 (I+II) 500+500 ml 12
  1125100 Cypermethrin [CAS:52315-07-8] 10ug/ml in Cyclohexane 10 ml 12
  1125200 2,4 prime-DDD [CAS:53-19-0]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1125300 4,4 prime-DDD (TDE) [CAS:72-54-8]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1125400 2,4 prime-DDE [CAS:3424-82-6]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1125500 4,4'-DDE [CAS:72-55-9]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1125600 2,4 prime-DDT [CAS:789-02-6]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1125700 4,4 prime-DDT [CAS:50-29-3]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1128500 Delta-HCH (delta-Hexachlorocyclohexane) [CAS:319-86-8]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 12
  1125800 Deltamethrin [CAS:52918-63-5]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1012202 Destaining solution 1000 ml 24
  1122500 Developer solution 500 ml 12
  1125900 Diazinon [CAS:333-41-5] 10ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions 10 ml 24
  1027001 Dichloroacetic acid solution 500 ml 12
  1126200 Dieldrin [CAS:60-57-1]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 12
  1029803 Dimethylaminobenzaldehyde solution R6 100 ml 3
  1029806 Dimethylaminobenzaldehyde solution R9 10 ml 12
  1029901 4-Dimethylaminocinnamaldehyde solution (concentrate to be diluted) 100 ml 6
  1031101 Dimidium bromide-sulphan blue mixed solution 500 ml 12
  1031201 Dinitrobenzene solution 1000 ml 12
  1031301 Dinitrobenzoic acid solution 1000 ml 12
  1032002 Dioxan solution 100 ml 12
  1032003 Dioxan solution R1 50 ml 12
  1032004 Dioxan solution R2 50 ml 12
  1032001 Dioxan stock solution 100 ml 12
  1032101 Diphenylamine solution 1000 ml 12
  1032102 Diphenylamine solution R1 1000 ml 12
  1032601 Diphenylcarbazone mercuric reagent (I+II) 100+100 ml 12
  1033301 Disodium hydrogen phosphate solution 1000 ml 24
  1126700 Ditalimfos [CAS:5131-24-8]  10 ug/ml  in Acetonitrile  10 ml 24
  1033903 Dithizone solution R2 100 ml 12
  1034001 Divanadium pentoxide solution in sulphuric acid 100 ml 24
  1126800 Endosulfan-alpha [CAS:959-98-8]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1126900 Endosulfan-beta [CAS:33213-65-9]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1127000 Endrin [CAS:72-20-8]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 12
  1035201 Ethoxychrysoidine solution 100 ml 12
  1035301 Ethyl acetate, treated 1000 ml 2
  1036408 Ethylene oxide solution R2 10 ml 12
  1036407 Ethylene oxide solution R4 50 ml 12
  1036401 Ethylene oxide stock solution 10 ml 12
  1036406 Ethylene oxide stock solution R1 10 ml 12
  1036406.L5 Ethylene oxide stock solution R1 500 ml 12
  1127300 Fenvalerate [CAS:51630-58-1]  10ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1037702 Ferric ammonium sulphate R2 1000 ml 12
  1037704 Ferric ammonium sulphate R5 100 ml 12
  1037705 Ferric ammonium sulphate R6 100 ml 12
  1037801 Ferric chloride solution R1 1000 ml 12
  1037802 Ferric chloride solution R2 1000 ml 12
  1037803 Ferric chloride solution R3 100 ml 12
  1037804 Ferric chloride-sulphamic acid reagent 1000 ml 12
  1037901 Ferric sulfate solution 1000 ml 12
  1038100 Ferroin 100 ml 24
  1122600 Fixing solution 500 ml 6
  1138700 Fixing solution for isoelectric focusing in polyacrylamide gel 500 ml 6
  1039101 Formaldehyde solution 100 ml 12
  1039201 Formamide, treated 100 ml 6
  1039401 Fuchsin solution, decolorised 100 ml 12
  1039402 Fuchsin solution, decolorised R1 100 ml 12
  1039900 Gastric juice, artificial 1000 ml 12
  1043101 Holmium perchlorate solution 1000 ml 12
  1118901 Hydrobromic acid, dilute R1 1000 ml 12
  1043507 Hydrochloric acid, brominated 100 ml 12
  1043503 Hydrochloric acid, dilute 1000 ml 24
  1043504 Hydrochloric acid, dilute R1 1000 ml 24
  1043505 Hydrochloric acid, dilute R2 1000 ml 24
  1043509 Hydrochloric acid, dilute, heavy metal-free 1000 ml 12
  1043506 Hydrochloric acid, ethanolic 1000 ml 24
  1043508 Hydrochloric acid, lead-free 100 ml 12
  1043511 Hydrochloric acid, methanolic 1000 ml 24
  1043501 Hydrochloric acid, R1 1000 ml 24
  1044101 Hydroquinone solution 100 ml 6
  1044304 Hydroxylamine hydrochloride solution R2 100 ml 12
  1044301 Hydroxylamine solution, alcoholic 100 ml 12
  1044302 Hydroxylamine solution, alkaline (I+II) 500+500 ml 6
  1044303 Hydroxylamine solution, alkaline R1 (I+II) 100+100 ml 12
  1045200 Hypophosphorous reagent 100 ml 6
  1045601 Indigo carmine solution 100 ml 12
  1045602 Indigo carmine solution R1 100 ml 12
  1045901 Iodine Bromide solution 1000 ml 12
  1143001 Iodine Chloride Solution 100 ml 12
  1045806 Iodine solution R4 1000 ml 12
  1045807 Iodine solution R5 1000 ml 12
  1045804 Iodine solution, alcoholic 1000 ml 12
  1045805 Iodine solution, chloroformic 1000 ml 12
  1046300 Iodoplatinate reagent 200 ml 12
  1046700 Iron salicylate solution 500 ml 3
  1046801 Isatin Reagent 100 ml 6
  1128700 Isodrin [CAS:465-73-6]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1047801 Lactic reagent 100 ml 6
  1125000 lambda-Cyhalothrin [CAS:91465-08-6]  10 ug/ml  in Cyclohexane  10 ml 24
  1114001 Lanthanum chloride solution 1000 ml 24
  1048001 Lanthanum nitrate solution 1000 ml 24
  1048101 Lead acetate cotton 10 g 12
  1048102 Lead acetate paper 1 pack of 50 12
  1048103 Lead acetate solution 1000 ml 6
  1048301 Lead nitrate solution 1000 ml 12
  1048400 Lead subacetate solution 100 ml 12
  1049301 Litmus paper, blue 1 pack of 50 12
  1049302 Litmus paper, red 1 pack of 50 12
  1049801 Magnesium nitrate solution 1000 ml 12
  1049802 Magnesium nitrate solution R1 (10 times concentrated) 100 ml 12
  1049901 Magnesium oxide R1 100 g 12
  1050501 Malachite green solution 1000 ml 6
  1129200 Malathion [CAS:121-75-5]  10ug/ml  in Iso-octane  10 ml 12
  1052001 Mercuric acetate solution 100 ml 6
  1052101 Mercuric bromide paper 1 pack of 50 12
  1052201 Mercuric chloride solution 100 ml 12
  1052600 Mercuric sulphate solution 100 ml 12
  1052801 Mercury, nitric acid solution of (acc. to old Ph Eur.) 100 ml 6
  1052901 Metanil Yellow Solution 100 ml 12
  1053300 Methanol, Aldehyde-free 1000 ml 24
  1053400 Methanol, Anhydrous 1000 ml 24
  1053203 Methanol, hydrochloric 100 ml 24
  1053601 Methoxyphenylacetic Acid Reagent 30 ml 12
  1154100 Methyl 4-acetylbenzoate reagent 100 ml 6
  1054801 Methyl orange mixed solution 100 ml 12
  1054802 Methyl orange solution 100 ml 24
  1055101 Methyl red mixed solution 100 ml 12
  1055102 Methyl red solution 100 ml 24
  1055801 Methylene blue solution 100 ml 24
  1055901 Methylene chloride, acidified 100 ml 12
  1158501 Methylthymol blue mixture 50 g 24
  1056700 Molybdovanadic reagent 100 ml 12
  1056801 Mordant black 11 triturate 100 g 24
  1056802 Mordant black 11 triturate R1 100 g 24
  1057601 Naphtolbenzein solution 100 ml 24
  1058201 Nile blue A solution 100 ml 12
  1058301 Ninhydrin and stannous chloride reagent 100 ml 3
  1058302 Ninhydrin and stannous chloride reagent R1 (A +B) - old Ph Eur edition 100+100 ml 3
  1058303 Ninhydrin solution 100 ml 12
  1058304 Ninhydrin solution R1 100 ml 12
  1058305 Ninhydrin solution R2 100 ml 12
  1058306 Ninhydrin solution R3 100 ml 12
  1058307 Ninhydrin solution R4 100 ml 12
  1058402 Nitric acid, dilute 100 ml 24
  1058407 Nitric acid, dilute R1 100 ml 24
  1058409 Nitric acid, dilute R2 100 ml 24
  1058410 Nitric acid, dilute, heavy metal-free 100 ml 24
  1058406 Nitric acid, lead-free, dilute 100 ml 24
  1059100 Nitrochromic reagent 100 ml 24
  1060100 Nitro-molybdovanadic reagent 500 ml 12
  1061401 Oxalic acid and sulphuric acid solution 1000 ml 12
  1061501 Palladium chloride solution (to be diluted) 100 ml 24
  1062201 Pararosaniline decolorised solution 100 ml 6
  1062901 Perchloric acid solution 100 ml 24
  1063000 Periodic acetic acid solution 100 ml 12
  1063601 Phenol red solution 100 ml 24
  1063603 Phenol red solution R2 500 ml 24
  1063604 Phenol red solution R3 500 ml 24
  1063704 Phenolphtalein paper 1 pack of 50 24
  1063702 Phenolphtalein solution 100 ml 24
  1063703 Phenolphtalein solution R1 100 ml 24
  1064501 Phenylhydrazine hydrochloride solution 100 ml 6
  1064601 Phloroglucinol solution 20 ml 12
  1065000 Phosphomolybdotungstic reagent 100 ml 12
  1065001 Phosphomolybdotungstic reagent, dilute 100 ml 12
  1065101 Phosphoric acid, dilute 1000 ml 12
  1065102 Phosphoric acid, dilute R1 1000 ml 12
  1065200 Phosphotungstic acid solution 100 ml 12
  1065801 Picric acid solution 100 ml 6
  1065802 Picric acid solution R1 100 ml 6
  1069101 Potassium chloride 0.1M 1000 ml 24
  1069201 Potassium chromate solution 1000 ml 24
  1069401 Potassium cyanide solution 100 ml 12
  1069402 Potassium cyanide solution, lead-free 100 ml 12
  1069501 Potassium dichromate solution 1000 ml 12
  1069502 Potassium dichromate solution R1 1000 ml 12
  1069601 Potassium dihydrogen phosphate, 0.2 M 1000 ml 12
  1070801 Potassium ferriperiodate solution 100 ml 6
  1069801 Potassium ferrocyanide solution 100 ml 12
  1070001 Potassium hydrogen phtalate, 0.2M 1000 ml 6
  1070302 Potassium hydroxide in alcohol (10% V/V), 0.5M 1000 ml 12
  1070303 Potassium hydroxide solution, alcoholic 100 ml 12
  1070304 Potassium hydroxide solution, alcoholic R1 1000 ml 12
  1070301 Potassium hydroxide, alcoholic 2M 100 ml 12
  1070501 Potassium iodide and starch solution 100 ml 12
  1070502 Potassium iodide solution 1000 ml 24
  1070503 Potassium iodide solution, iodinated 100 ml 12
  1070505 Potassium iodide solution, iodinated R1 100 ml 12
  1070504 Potassium iodide solution, saturated 100 ml 12
  1070600 Potassium iodobismuthate solution 100 ml 6
  1070601 Potassium iodobismuthate solution R1 500 ml 6
  1070602 Potassium iodobismuthate solution R2 (Stock solution) 100 ml 6
  1070604 Potassium iodobismuthate solution R3 100 ml 6
  1070605 Potassium iodobismuthate solution R4 100 ml 6
  1070606 Potassium iodobismuthate solution R5 100 ml 6
  1070603 Potassium iodobismuthate solution, dilute 500 ml 3
  1070901 Potassium permanganate and phosphoric acid solution 100 ml 12
  1070902 Potassium permanganate solution 1000 ml 24
  1071200 Potassium plumbite solution 100 ml 6
  1071301 Potassium pyroantimonate solution 100 ml 12
  1071302 Potassium pyroantimonate solution R1 100 ml 12
  1071500 Potassium tetraiodomercurate solution 100 ml 12
  1071600 Potassium tetraiodomercurate solution, alkaline (I+II) 100+100 ml 24
  1071801 Potassium thiocyanate solution 1000 ml 24
  1073501 Pyridylazonaphthol Solution 100 ml 12
  1073801 Quinaldine red solution 100 ml 24
  1075201 Ruthenium red solution 100 ml 12
  1075500 Salicylaldehyde azine. C14H12N2O2. (Mr 240.3) 100 g 12
  1114900 SDS-PAGE Running Buffer (10 times concentrated) 1000 ml 12
  1115000 SDS-PAGE Sample Buffer (Concentrated) 125 ml 12
  1122100 SDS-PAGE Sample Buffer Solution for Reducing Conditions (Concentrated) 500 ml 12
  1110400 Silver diethyldithiocarbamate C5H10AgNS2 1 g 12
  1078200 Silver manganese paper 1 pack of 50 12
  1078305 Silver nitrate reagent 100 ml 24
  1078304 Silver nitrate solution in pyridine 100 ml 12
  1078301 Silver nitrate solution R1 1000 ml 24
  1078302 Silver nitrate solution R2 1000 ml 24
  1165901 Sodium arsenite solution 100 ml 12
  1079301 Sodium carbonate solution 1000 ml 24
  1079302 Sodium carbonate solution R1 1000 ml 24
  1079303 Sodium carbonate solution R2 1000 ml 24
  1079502 Sodium chloride solution 1000 ml 24
  1079503 Sodium chloride solution, saturated 1000 ml 12
  1081301 Sodium hydrogen carbonate solution 1000 ml 24
  1081407 Sodium hydroxide 4M  1000 ml 12
  1081401 Sodium hydroxide solution 1000 ml 24
  1081406 Sodium hydroxide solution, carbonate - free 1000 ml 24
  1081402 Sodium hydroxide solution, dilute 1000 ml 24
  1081403 Sodium hydroxide solution, methanolic 100 ml 24
  1081405 Sodium hydroxide solution, methanolic R1 100 ml 24
  1081404 Sodium hydroxide solution, strong 1000 ml 24
  1081600 Sodium hypochlorite solution, strong 1000 ml 12
  1058305-2 Sodium metabisulphite 45.5 g/l solution 100 ml 12
  1083801 Sodium sulfate, anhydrous R1 100 g 24
  1083901 Sodium sulphide solution 100 ml 3
  1083902 Sodium sulphide solution R1 100 ml 3
  1147300-3 Standard solution for micro determination of water Karl Fischer coulometric Water Standard 1% - 10 ampoules x 4g (1 g contains 10 mg H2O) 10x4 ml 12
  1085001 Stannous chloride solution 100 ml 12
  1085101 Starch iodate paper 1 pack of 50 12
  1085106 Starch iodide paper 1 pack of 50 24
  1085103 Starch solution 100 ml 12
  1086809 Sulphuric acid 5M  100 ml 12
  1086203 Sulphanilic acid solution 100 ml 3
  1086201 Sulphanilic acid solution R1 100 ml 3
  1086400 Sulphomolybdic reagent R2 100 ml 12
  1086500 Sulphomolybdic reagent R3 100 ml 12
  1086804 Sulphuric acid, dilute 1000 ml 24
  1086805 Sulphuric acid-formaldehyde reagent 100 ml 6
  1088701 Tetramethyldiaminodiphenylmethane reagent 100 ml 6
  1089601 Thioacetamide reagent (I + II) 1000 ml 12
  1089602 Thioacetamide solution 100 ml 12
  1090601 Thymol blue solution 100 ml 24
  1090701 Thymolphtalein solution 100 ml 12
  1090901 Titan yellow paper 1 pack of 50 12
  1090902 Titan yellow solution 100 ml 12
  1091202 Titanium trichloride - sulphuric acid reagent 100 ml 6
  1091201 Titanium trichloride solution 100 ml 12
  1116600 TLC performance test solution 10 ml 6
  1123001 o-Tolidine solution 500 ml 6
  1092001 Tosylarginine methyl ester hydrochloride solution 100 ml 12
  1092501 Trichloroacetic acid solution 1000 ml 12
  1093801 Triphenyltetrazolium Chloride Solution 100 ml 12
  1094201 Tris (hydroxymethyl) aminomethane solution 100 ml 4
  1095302 Vanillin solution, phosphoric 100 ml 12
  1095503 Water for chromatography 1000 ml 12
  1095500 Water R 5000 ml 12
  1095501 Water, ammonium-free 1000 ml 12
  1095502 Water, carbon dioxide - free 1000 ml 12
  1095506 Water, nitrate-free 1000 ml 12
  1095507 Water, particle-free 1000 ml 12
  1096102 Xanthydrol solution 100 ml 12
  1096302 Xylenol orange solution 100 ml 12
  1096301 Xylenol orange Triturate 50 g 12
  1102301 Zinc Acetate Solution 1000 ml 12
  1096602 Zinc chloride solution, iodinated 1000 ml 12
  1096601 Zinc chloride-formic acid solution 1000 ml 24
  1096502 Zinc iodide and starch solution 100 ml 12
  1096501 Zinc, activated 10 g 12
  1097201 Zirconyl nitrate solution 100 ml 24

Sản phẩm cùng loại

Các chất chuẩn Dược theo DƯỢC ĐIỂN châu âu (Ph Eur - Part 3)

Các chất chuẩn Dược theo DƯỢC ĐIỂN châu âu (Ph Eur - Part 3)

Mã sản phẩm: CPAChem, Bungari

Trạng thái:

Các chất chuẩn Dược theo DƯỢC ĐIỂN châu âu (Ph Eur - Part 1)

Các chất chuẩn Dược theo DƯỢC ĐIỂN châu âu (Ph Eur - Part 1)

Mã sản phẩm: CPAChem, Bungari

Trạng thái:

Hỗ trợ trực tuyến