Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Chất chuẩn Mix theo CEN Method EN-1948-4 - determination of dioxin-like PCBs from stationary sources

Mã sản phẩm: CIL-STD-CEN Method EN-1948-4

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: CIL - USA

Giá bán: Liên hệ

Standardisation Mandate to CEN for Standard Measuring methods for the determination of dioxin-like PCBs from stationary sources

  • Chi tiết sản phẩm
  • Ứng dụng
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến