Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Dung dịch chuẩn Mix theo Method EPA 1300 Series (TLCP), ISO 17034, 17025 hãng CPAChem, Bungari

Mã sản phẩm: Method EPA 1300 Series

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: CPACHEM, Bungari

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Dung dịch chuẩn Mix EPA Method 1300 (TLCP) Series

   

  F116091 TCLP Volatiles Mixture - 11 components (EPA 1311)  1000ug/ml each of Benzene [CAS:71-43-2]  ; 2-Butanone [CAS:78-93-3]  ; Tetrachloromethane [CAS:56-23-5]  ; Chlorobenzene [CAS:108-90-7]  ; Chloroform [CAS:67-66-3]  ; 1,4-Dichlorobenzene [CAS:106-46-7]  ; 1,2-Dichloroethane [CAS:107-06-2]  ; 1,1-Dichloroethene [CAS:75-35-4]  ; Tetrachloroethene [CAS:127-18-4]  ; Trichloroethene [CAS:79-01-6]  ; Vinylchloride [CAS:75-01-4]   in Methanol  1 ml 24
  F116121 TCLP Pesticides Spiking Mixture - 7 components (EPA 1311)
  Chlordane (technical) [CAS:57-74-9]  2000ug/ml ; Endrin [CAS:72-20-8]  2000ug/ml ; Heptachlor [CAS:76-44-8]  2000ug/ml ; Heptachlor-exo-epoxide (cis-Heptachlorepoxide (cis-, exo-,) [CAS:1024-57-3]  2000ug/ml ; Gamma-HCH (Lindane) [CAS:58-89-9]  2000ug/ml ; Methoxychlor (DMTD) [CAS:72-43-5]  2000ug/ml ; Toxaphene [CAS:8001-35-2]  4000ug/ml  in Methanol
  1 ml 24
  F116141 TCLP Pesticides Spiking Mixture - 2 components (EPA 1311)
  Chlordane (technical) [CAS:57-74-9]  2000ug/ml ; Toxaphene [CAS:8001-35-2]  4000ug/ml  in Methanol
  1 ml 24
  F116151 TCLP Herbicides Spiking Mixture - 2 components (EPA 1311)
  2000ug/ml each of 2,4-D [CAS:94-75-7]  ; Fenoprop (Silvex) [CAS:93-72-1]   in Methanol
  1 ml 24
  F116161 TCLP Methylated Herbicides Spiking Mixture - 2 components (EPA 1311)
  2000ug/ml each of 2,4-D methyl ester [CAS:1928-38-7]  ; Fenoprop-methyl ester (Silvex methyl ester) [CAS:4841-20-7]   in Methanol
  1 ml 24
  F871651 TCLP Semi-Volatile Spiking Mixture - 13 components (EPA 1311) 13 components;  2000ug/ml each of 2-Methylphenol [CAS:95-48-7]  ; 3-Methylphenol [CAS:108-39-4]  ; 4-Methylphenol [CAS:106-44-5]  ; 1,4-Dichlorobenzene [CAS:106-46-7]  ; 2,4-Dinitrotoluene [CAS:121-14-2]  ; Hexachlorobenzene [CAS:118-74-1]  ; Hexachloro-1,3-butadiene (Hexachlorobutadiene) [CAS:87-68-3]  ; Hexachloroethane [CAS:67-72-1]  ; Nitrobenzene [CAS:98-95-3]  ; Pentachlorophenol [CAS:87-86-5]  ; Pyridine [CAS:110-86-1]  ; 2,4,5-Trichlorophenol [CAS:95-95-4]  ; 2,4,6-Trichlorophenol [CAS:88-06-2]   in Dichloromethane  1 ml 24

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến