Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Dung dịch chuẩn theo Method 8141

Mã sản phẩm: 8141-1

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: NSI-USA

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Mã SP Dung dịch chuẩn Nồng độ Hãng SX Đóng gói 
  #C-623 Organophosphorus Pesticides Mix 1 – 20 Component Part#C-623 200ppm in hexane/acetone (80/20) NSI-USA 4x1.5 ml
  #C-624 Organophosphorus Pests. Mix II – 7 Component Part#C-624 200 ug/mL in Hex/Acetone NSI-USA 4x1.5 ml
  #C-417 Appendix IX OP Pesticides #C-417 2,000 ug/mL in Methylene Chloride/Hexane NSI-USA 4x1.5 ml
 • - Dung dịch chuẩn dùng trong xác định hợp chất thuốc bảo vệ thực vật Cơ phospho

Sản phẩm cùng loại

Chất chuẩn Mix U.S.EPA Method 1668A/B

Chất chuẩn Mix U.S.EPA Method 1668A/B

Mã sản phẩm: CIL - USA

Trạng thái:

Dung dịch chuẩn theo Method 8141

Dung dịch chuẩn theo Method 8141

Mã sản phẩm: NSI-USA

Trạng thái:

Hỗ trợ trực tuyến