Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Nhóm các chất chuẩn Bromodiphenylete (BDE) theo US EPA method 1614A

Mã sản phẩm: BDE

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: G7

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • DANH MỤC CÁC CHẤT CHUẨN BROMODIPHENYL ETE (BDE) PHÙ HỢP THEO US EPA method 1614A

   

  TT

  Code

  Danh mục  vật tư

  Xuất xứ

  ĐVT

  SL

   

  Chất nội chuẩn và đồng hành

   

   

   

  1

  EO-5275

  METHOD 1614 LABELED INJECTION INTERNAL STOCK SOLUTION (13C12, 99%)

  CIL - USA

  1.2mL

  1

  2

  EO-5277

  METHOD 1614 LABELED SURROGATE STOCK SOLUTION (13C12, 99%)

  CIL - USA

  1.2mL

  1

   

  Nhóm tetra-BDE

   

   

   

  3

  SBDE47.5

  BDE 47 CAS:5436-43-1

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  4

  SBDE49.5

  BDE 49 CAS:243982-82-3

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  5

  SBDE51.5

  BDE 51 CAS:189084-57-9

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  6

  SBDE66.5

  BDE 66 CAS:189084-61-5

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  7

  SBDE71.5

  BDE 71 CAS:189084-62-6

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  8

  SBDE75.5

  BDE 75 CAS:189084-63-7

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  9

  SBDE77.5

  BDE 77 CAS:93703-48-1

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  10

  SBDE79.5

  BDE 79 CAS:446254-48-4

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  11

  SBDE83.5

  BDE 83 CAS:446254-51-9

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  12

  SBDE85.5

  BDE 85 CAS:182346-21-0

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

   

  Nhóm penta-BDE

   

   

   

  13

  SBDE99.5

  BDE 99 CAS:60348-60-9

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  14

  SBDE100.5

  BDE 100 CAS:189084-64-8

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  15

  SBDE105.5

  BDE 105 CAS:373594-78-6

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  16

  SBDE116.5

  BDE 116 CAS:189084-65-9

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  17

  SBDE118.5

  BDE 118 CAS:446254-80-4

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  18

  SBDE119.5

  BDE 119 CAS:189084-66-0

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  19

  SBDE120.5

  BDE 120 CAS:417727-71-0

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  20

  SBDE126.5

  BDE 126 CAS:366791-32-4

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  21

  SBDE128.5

  BDE 128 CAS:182677-28-7

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

   

  Nhóm hexa-BDE

   

   

   

  22

  SBDE138.5

  BDE 138 CAS:182677-30-1

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  23

  SBDE140.5

  BDE 140 CAS:243982-83-4

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  24

  SBDE153.5

  BDE 153 CAS:68631-49-2

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  25

  SBDE154.5

  BDE 154 CAS:207122-15-4

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  26

   SBDE155.5

  BDE 155 CAS:35854-94-5

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  27

  SBDE166.5

  BDE 166 CAS:189084-58-0

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

   

  Nhóm hepta-BDE

   

   

   

  28

  SBDE181.5

  BDE 181 CAS:189084-67-1

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  29

  SBDE183.5

  BDE 183 CAS:207122-16-5

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

  30

  SBDE190.5

  BDE 190 CAS:189084-68-2

  CPAchem - EU

  5 mg

  1

   

  Nhóm deca-BDE

   

   

   

  31

  SBDE209.100

  BDE 209 (Decabromodiphenyl ether) CAS:1163-19-5 EC:214-604-9

  CPAchem - EU

  100 mg

  1

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến